Закону України "Про рекламу"ЗАКОН УКРАЇНИ
Про рекламу

Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 39, ст. 181

Вводиться в дію Постановою ВР N 271/96-ВР від 03.07.96 (ВВР) 1996, N 39, ст. 182 )

(Із змінами, внесеними згідно із Законами N 642/97-ВР від 18.11.97, ВВР, 1998, N 10, ст.36 N 783-XIV (783-14) від 30.06.99)

Цей Закон визначає основні засади рекламної діяльності в Україні, регулює правові відносини, що виникають у процесі створення, розповсюдження, одержання реклами.